با حضور درمراسم آغازین آموزشگاه شهید رجایی بادرود از دانش آموز آرمان زمانی که در بین 295 دانش آموز منطقه  در آزمون آغازین پیشرفت تحصیلی پایه
 هفتم
رتبه دوم را کسب کرده بودند توسط
معاونت محترم آموزش و کارشناس
دوره اول متوسطه
تقدیر وتشکر به عمل آمد.
تاريخ : جمعه یکم آذر 1392 | 11:43 | نویسنده : ابراهیم گودرزی |